Friskvårdskörer

Olika företag och myndigheter anlitar mig som ledare för friskvårds-och arbetsplatskörer. Ibland betalar arbetsgivaren halva kostnaden, vilken dras på lönen. På andra ställen kommer jag en halvtimme varje vecka och sjunger på en kafferast.

Teknik och Kompetenscentrum har anlitat mig som körledare för sina 13 500 medlemmar. Den kören heter nu Halmstad Storkör och sjunger olika projekt varje år och är nu en fristående friskvårdskör. Den sjunger I Immanmuelskyrkan 10 onsdagar på hösten och 10 på våren och avslutar med stora konserter i april/maj. Priset per 10 gånger är 456+moms, alltså 570:-

Dessutom har jag en pensionärskör som övar på Herz Minne på onsdagar 10.30-12. Denna kör heter SOS – Sound Of Söndrum.

I Vuxenskolans regi har jag också Må Väl-kören som övar i Immanuelskyrkan på lördagar kl 13-15.30.

För dessa friskvårdskörer finns inga inträdeskrav. ALLA kan vara med.